Online Magazín

VYMENTESIRIDICAK.CZ

Nová gastroenterológia

Jedlo tvorí neoddeliteľnú súčasť života každého človeka. Tvorba jedálnička, výber konkrétnych druhov potravín, spôsob prípravy jedla a frekvencia konzumácie je u každého individuálna. Každý človek si tieto aspekty prispôsobí svojim potrebám, chutiam a aj kolobehu svojich dní. V súčasnosti je doba značne uponáhľaná a to sa odzrkadlilo aj v kuchyni. Veľa ľudí sa stravuje vo fastfoodoch, preferujú polotovary, alebo vynechávajú raňajky. Pridané konzervanty a stabilizátory sa tiež podpísali na zdravotných problémoch ľudí. Čím ďalej tým väčšie množstvo pacientov navštevuje lekárov s tráviacimi ťažkosťami. Pomôcť odhaliť problém môže gastroenterológia.

V prípade tráviacich problémov sledujte čo ste skonzumovali

Odporúčaná gastroenterológia pre vás
Spokojní pacienti na gastroenterológii

Jedlo by malo byť plnohodnotné, vyvážené a mali by ste si vyčleniť primeraný čas a miesto na jeho konzumáciu. Práve kvalita potravín ako aj ich spôsob úpravy v značnej miere vplýva na zdravie tráviaceho traktu. Ak ste na sebe spozorovali, že už dlhšiu dobu máte zdravotné problémy týkajúce sa vášho trávenia, neváhajte a zverte sa do rúk odborníkov v oblasti gastroenterológie. Ak máte obavu z prebiehajúceho vyšetrenia, zvoľte si radšej pracovisko, na ktorom pracujú odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti, profesionálny prístup a najnovšie moderné prístroje. Vďaka individuálnemu prístupu vám bude vopred vysvetlený postup vyšetrenia, ktorý sa realizuje s maximálnym ohľadom na pacienta. Na základe detailného vyšetrenia vám lekár zhodnotí váš zdravotný stav a navrhne liečbu. Pred samotným vyšetrením na gastroenterológii je vhodné, aby ste si všímali reakcie svojho tela na rôzne potraviny. Ideálne je, ak si budete zapisovať všetky jedlá, ktoré ste v priebehu dňa skonzumovali a prípadné ťažkosti, ktoré vám spôsobili. Na základe toho budú môcť lekári gastroenterológie bližšie určiť diagnózu. Medzi najčastejšie zdravotné problémy týkajúce sa trávenia patria akékoľvek kŕče, tupé bolesti, plynatosť, pálenie záhy, hnačka či zápcha. Mnohé ochorenia sú kombináciou týchto prejavov a preto je určite na mieste odborné vyšetrenia na gastroenterológii. Súčasný životný štýl sa u mnohých ľudí prejavil aj vo forme intolerancií, väčšinou ide o zdravotný problém týkajúci sa spracovania lepku, laktózy, histamínu či mliečnej bielkoviny. Ľudia po konzumácii potravín s touto zložkou trpia a majú ťažkosti rôzneho charakteru. Aj vďaka vyšetreniu na gastroenterológii môžu byť tieto intolerancie odhalené a váš život sa môže úpravou stravy vrátiť späť do čias, kedy ste si jedlo vychutnali bez bolesti.

Nedovoľte, aby vám jedlo spôsobovalo bolesť

V prípade, že už dlhšiu dobu pozorujete na sebe tráviace problémy týkajúce sa tráviaceho traktu, mali by ste podstúpiť odborné vyšetrenie na gastroenterológii. Profesionálny prístup a moderné vybavenie nájdete aj na tejto klinike https://www.proctocare.sk/.