Online Magazín

VYMENTESIRIDICAK.CZ

Bezchybný podnikateľský plán kaviareň

Ak uvažujete alebo ste sa už rozhodli otvoriť si vlastnú kaviareň, čaká vás množstvo povinností a úloh, ktoré budete musieť vybaviť a zariadiť. V neposlednom rade musíte stihnúť obehnúť aj všetky úrady ako je daňový úrad, poisťovňu, živnostenský úrad, hygienu atď. Samozrejme, toto sú „len“ tie úradné povinnosti, okrem toho na vás čaká výber lokality a samotných priestorov kaviarne, zariadenie kaviarne, výbor zamestnancov, propagácia kaviarne a mnoho ďalších. Aby ste na nič nezabudli, je viac ako vhodné, vypracovať si dobrý podnikateľský plán kaviareň, ktorý bude akousi vodiacou líniou vo vašom podnikaní.

Podnikateľský plán budete potrebovať aj pri čerpaní úveru

Cieľavedomý podnikateľský plán kaviareň
Štruktúra podnikateľského plánu pre kaviareň

Otvorenie kaviarne vyžaduje nemalý finančný kapitál, preto si treba dobre rozmyslieť, či na to máte, koľko máte vyhradených vlastných zdrojov a koľko si prípadne budete musieť požičať. Ak budete žiadať o úver v banke, tá bude o vás určite žiadať k ostatným dokumentom aj vypracovaný podnikateľský plán kaviareň, kde by ste mali čo najpodrobnejšie opísať všetky záležitosti ohľadom vašej kaviarne.

Pri podnikateľskom pláne musíte dodržať určité náležitosti

Podnikateľský plán kaviareň je oficiálny písomný dokument, ktorý musí mať dodržané všetky potrebné náležitosti. V úvode by ste mali predstaviť vašu spoločnosť, názov, IČO, adresu, právnu formu, mená spoločníkov, kedy ste začali podnikať, predstavte prípadne históriu vašej spoločnosti. V ďalších bodoch podnikateľského plánu kaviareň napíšte podrobný rozpis ohľadom nákladov na otvorenie a prevádzku vašej kaviarne, myslite na to, že náklady na energie sa budú pravdepodobne navyšovať, zohľadnite to teda vo svojom rozpočte. Určite by ste si mali premyslieť aj to, akú cieľovú skupinu zákazníkov chcete osloviť a kým spôsobom chcete dať o sebe vedieť, koľko peňazí si môžete dovoliť investovať do reklamy a marketingu. Práve marketing každej firmy je jedným z najdôležitejších bodov, ktorým by ste sa mali zaoberať. Určite máte predbežný plán, aký obrat by ste chceli dosiahnuť za určité časové obdobie, od toho sa budú potom odvíjať aj vaše ďalšie prípadné investície. Podnikateľský plán kaviareň sa väčšinou vypracováva na obdobie 2-3 rokov. Ak si s tým neviete dať sami rady, skúste sa obrátiť na odborníkov, ktorých nájdete aj na stránke https://www.ikelp.sk/