Online Magazín

VYMENTESIRIDICAK.CZ

Obľúbená zelena strecha

Tak, ako v prípade všetkého okolo nás, aj v prípade strechy dochádza neustále k novým a novým trendom, ktoré sa objavujú. Strešné krytiny prešli veľkým vývojom a stav, v akom sa nachádzajú dnes, predstavuje výsledok pôsobenia viacerých činiteľov. Trendom je napríklad aj zelena strecha. Okrem toho sa na trhu objavujú aj neustále nové a nové trendy, ktoré sú jednak pekné, ale súčasne aj efektívne. O aké nové trendy sa v prípade strešnej krytiny a doplnkov jedná?

Nové trendy týkajúce sa strešnej krytiny

Ľahká zelena strecha
Údržba zelenej strechy

Strešná krytina nám poskytuje ochranu pred celou radou nepriaznivých podmienok počasia. Túto situáciu berieme už automaticky a ako samozrejmosť. Okrem ochrannej funkcie by tiež strecha mala plniť ochrannú funkciu aj v prípade krovu.V súčasnosti sa v oblasti strešnej krytiny stretávame s novodobými trendmi, ktoré sú vhodné nielen pre nízkoenergetické stavby. Jedná sa napríklad o:

Zelená strecha – predstavuje ideálne riešenie pre tých, ktorí chcú zostať spätí s prírodou. Jej nespornou výhodou je to, že nie je príliš náročná na údržbu. Môžeme si na ňu vysadiť celú radu rastlín, ktoré nám budú robiť radosť celoročne. Avšak to, aké rastliny si zvolíme ovplyvňuje aj to, aká náročná bude starostlivosť o ňu. V prípade výberu vhodných rastlín teda odporúčame poradiť sa so záhradným architektom, ktorý vám o tom prezradí viac. Mnoho ľudí sa obáva toho, že v prípade zelenej strechy im bude vody presakovať zo strechy do útrob domácnosti. Takejto situácie sa však nemusíte obávať, nakoľko konštrukcia je zmontovaná tak, aby bola strecha dobre izolovaná.

Plochá strecha – predstavuje riešenie, s ktorým sa stretávame v prípade novostavieb docela často. Výhodou je aj to, že aj v jej prípade dokážeme na streche vytvoriť zimnú záhradu. Okrem toho môže slúžiť aj ako terasa. Ak patríte medzi tých, ktorí uvažujú o tom, že si do domácnosti zabezpečia napríklad solárne panely, bude to v prípade plochej strechy jednoduchšie, nakoľko nebudú viditeľné.

Trendov, ktoré sa v prípade pokládky strešnej krytiny či stavania samotných striech, objavuje na trhu čoraz viac. Ich jediným účelom je to, aby bola stavba kvalitnejšia to isté platí aj o samotnej strešnej krytine. Tiež sa stretávame aj s novými strešnými doplnkami, ktoré majú tiež pomôcť k tomu, aby bola strecha krajšia a kvalitnejšia. Pre viac informácií navštívte stránku https://krytina.sk/